სიახლეები

       
ონკოლოგიური ცენტრი
Kavkasia TV
ონკოლოგიური ცენტრი
თავისუფალი ტელევიზია
ონკოლოგიური ცენტრი
პალიტრა TV
ონკოლოგიური ცენტრი

Tiflis TV

მედტური თბილისის ონკოლოგიურ დისპანსერში

პალიტრა TV
Tiflis

Tiflis TV

მედტური თბილისის ონკოლოგიურ დისპანსერში

Med FM
1 TV

Tiflis TV

მედტური თბილისის ონკოლოგიურ დისპანსერში

1ტვ
1 TV

Tiflis TV

მედტური თბილისის ონკოლოგიურ დისპანსერში

იმედის დილა

ონკოლოგიური ცენტრი

აქცია ბორჯომში

ონკოლოგიური ცენტრი

მოდარაჯე ლიმფური კვანძი

Kavkasia TV

კახა თოდუა-სიუჟეტი

Kavkasia TV

კახა თოდუა ტელეკომპანია კავკასიაში

Kavkasia TV

მოდარაჯე ლიმფური კვანძი

Kavkasia TV

Rustavi 2

25 ივლისს ბრიფინგი გაიმართა

GDS

ჯანდაცვის სფეროში მოსალოდნელ რეფორმები

.